SINGAPORE

Chua Joon Yong - Healer - joyong1705@yahoo.com

Chan Wai Hoe - Healer  - Angelicawaihoe@gmail.com

Wong Wai Keong - Master Healer/Attuner - worldofmastery@yahoo.com

Stanley Tan Sher Khing - Master Healer/Attuner - stanleytan65@gmail.com


Goon Swee Theng - Healer - s2t23@live.com


​Wendy Lim - Healer - wlll2404@yahoo.com.sg