SINGAPORE

Chua Joon Yong - Healer -  Singapore - joyong1705@yahoo.com

Chan Wai Hoe - Healer - Singapore - Angelicawaihoe@gmail.com

Wong Wai Keong - Master Healer/Attuner - Singapore - worldofmastery@yahoo.com

Stanley Tan Sher Khing - Master Healer/Attuner - Singapore  - stanleytan65@gmail.com


Goon Swee Theng - Healer - Singapore- s2t23@live.com